Ulaşım

İletişim

// Address

Murat mahallesi Yeşil Çimen sokak No:45 Bayrampaşa / İSTANBUL

// Phone

0533 511 26 23

Restorasyon

Restorasyon

Süleymaniye – Rölöve Restitüsyon Çalışması

Yapı 1 bodrum, 1 zemin, 1. normal ve bir çatı katından oluşmaktadır. Yapının ön cephesinde bulunan süslemedeki tarih itibariyle 1913 yılında yapıldığı bilinmektedir. Bakımsızlık ve doğal koşullar nedeni ile cephe sıvaları dökülmüş ve çatı katında cumba taşıyıcıları hemen hemen yıkılmış durumdadır. Rölöve ve Restitüsyon cephe çizimi Fotoğrafı

Üsküdar – Alleme Cad. Rölöve Restorasyon Projeleri

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Murat Reis Mahallesi, Allame caddesinde bulunan ahşap konut 64 pafta, —- ada,—- parselde kayıtlıdır. Ahşap konuta ana giriş Allame Caddesi üzerindendir. Geç devir İstanbul ahşap sivil mimari örneklerindendir. Bodrum, zemin ve bir normal katı bulunmaktadır. Yapının şu an hiçbir işlevi olmayıp terk edilmiş bir haldedir. Yapının bugünkü durumu da incelendiğinde çatı katına çıkılamamakta olduğu gözlenmiştir. Birinci katında...

Balat – Rölöve ve Restitüsyon Çalışması

Bina,İstanbul İli,Fatih İlçesi,Hatip Muslahattin Mahallesi —–Pafta,—– Ada,–Parselde kayıtlıdır. Binaya ana giriş Abdi subaşı Mektebi Sokağı üzerindendir.Binanın ön cephesi Yasemin sokağına bakmaktadır. Bina,bodrum kat,zemin kat,1.kat ve çatı katından oluşmaktadır.

Rölöve Restorasyon Projesi Süleymaniye Ahşap Konak

İstanbul İli, Eminönü İlçesi, Hacıkadın Mahallesi, İmaret Sabunhanesi Sokağı, 175 pafta, 531 ada, 9 parsel sayılı yerdeki bina kısmi bodrum, bir zemin, 1. normal ve 2. Normal kattan oluşmaktadır. Bulunduğu bölgeye göre oldukça gösterişli bir ahşap yapıdır.

Balat Rölöve ve Restorasyon Projesi

İstanbul ili, Fatih Eyüp İlçesi, Balat mahallesinde yer alan eserler. Geç devir İstanbul sivil mimarisi örneklerin olan eserlerin. Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Tarafımızdan hazırlanmıştır Projeleri onaylanan eserlerin. uygulaması yapılmamıştır.

Üsküdar Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi

Büyük Ada Restorasyon Projesi

Sultanahmet Rölöve Çalışması

Beylerbeyi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Çalışmaları

Abdal Yakup Tekkesi Rölöve Restorasyon Çalışması